Aktualności
2014.09.09

Aktualnie trwa nabór do grup na sesję MATURA 2015. Liczba miejsc i grup ściśle ograniczona. Nowością w tym roku jest możliwość uczestnictwa w kursie w Warszawie i Radomiu.

Z racji dużego zainteresowania, zapisy odbywają się również na sesję Matura 2016.

Dane kontaktowe
Semtem Tadeusz Walczyński
Zajęcia w Radomiu:
ul. Tybla 7/11
26-600 Radom

Prowadzący

Dr Tadeusz Walczyński

dr n. biol. spec. biochemia

mgr chemii

mgr biologii


Doświadczenie naukowe i zawodowe

- prowadzenie badań naukowych nad inhibitorami metaloproteaz macierzy zewnątrzkomórkowej

- współautor publikacji naukowych krajowych i zagranicznych

- prowadzenie zajęć dydaktycznych z biochemii dla studentów II roku biotechnologii UMCS

- prowadzenie zajęć dydaktycznych z podstaw biochemii dla studentów I roku chemii UMCS

- opracowywanie zadań do Konkursu Biochemicznego organizowanego przez UMCS

- wieloletnia praca jako nauczyciel chemii i biologii w renomowanych liceach

- wieloletnie udzielanie korepetycji z chemii i biologii dla maturzystów

- członek Senatu UMCS w latach 2012 – 2014

- członek Rady Naukowej Konkursu Biochemicznego organizowanego przez UMCS

 

Publikacje

 

1. Walczyński, T., Deryło-Marczewska, A. „Effect of synthesis conditions on structural characteristics of mesoporous carbons of well-ordered structure”, materiały konferencyjne, XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 18-22 września 2005, Poznań

 

2. Grzywnowicz, K., Walczyński, T., Załuski, D., Prendecka, M., „Natural inhibitors of metalloproteases from fungi and herb – new bioactive substances of pharmaceutical potential”, Annales UMCS, XIX, Sectio Pharmacia (DDD), 2010, 41-45.

 

3. Krzysztof Grzywnowicz, Tadeusz Walczyński, Magdalena Jaszek, “Natural inhibitors of metalloproteinases from various families of MA clan from wood degrading fungi”, Annales UMCS, XX, Sectio Pharmacia (DDD), 2011, 209-215.

 

4. Grzywnowicz, K., Walczyński, T., Załuski, D., Prendecka, M., „Natural inhibitors of metalloproteases from fungi and herb – new bioactive substances of pharmaceutical potential”, 6th Lviv-Lublin Confere of Experimental and Clinical Biochemistry, 13-14 maja 2010 (P/E/1), Lublin

 

5. Grzywnowicz, K., Walczyński, T., Załuski, D., Jaszek, M., „Natural inhibitors of metalloproteases from fungi – new bioactive substances of pharmaceutical potential”, 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHROMATOGRAPHY OF NATURAL PRODUCTS joined with 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE DEVELOPMENT OF NATURAL PRODUCTS, 14-17 maja 2010

 

6. Krzysztof Grzywnowicz, Tadeusz Walczyński, Krzysztof Sobczyk, Jerzy Żuchowski, Magdalena Jaszek. Monika Prendecka, „Protease inhibitors from fungi as bioactive metabolites of potential pharmacological value”, 25-29 września 2011, IMMC6, Zagreb


7. Tadeusz Walczyński, "Naturalne inhibitory metaloproteaz macierzy zewnątrzkomórkowej       z grzybów rozkładających drewno", Lublin 2015, Rozprawa doktorska

Miasta

Warszawa, Lublin, Radom, Chełm, Biała Podlaska, Zamość

Kontakt

Zapisy i informacja pod numerem telefonu:

500 286 537